Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

11/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2011 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
5/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2011 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality C5
16/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2010 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
15/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality B9
14/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica číslo 14/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
11/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Polyfunkčný areál Slovenka – I.etapa
10/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky: Areál ROZKVET Horná – Robotnícka ulica
4/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/ 2010 o evidencii pamätihodností mesta Banská Bystrica
9/2009
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka
4/2009
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3.
23/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 23/2008 o zabezpečovaní sociálnych služieb krízovej intervencie u poskytovateľov sociálnych služieb v meste Banská Bystrica.
15/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2008, ktorým sa mením a dopĺňa VZN č. 152/2005, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky.
11/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Blok VII. – Kollárova ulica
8/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene
7/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2008 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Námestie Štefana Moysesa
6/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Hronské predmestie
200/2007
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 200 / 2007 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Rudlovský potok
184/2007
Všeobecne záväzné nariadenie č. 184 / 2007, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu CMZ Banská Bystrica