Výstupy participatívneho procesu

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PARTICIPATÍVNEHO PROCESU

 

Participatívny proces pre verejnosť k obnove mestského parku bol rozdelený na dve základné časti- zozbieravanie podnetov (divergentná fáza) a triedenie a priorizovanie podnetov (konvergentná fáza)

Aktivity divergentnej fázy

 • Potulky mestom – prechádzky v parku
 • Medzinárodná odborná konferencia k obnove mestského parku
 • 10 fokusových rozhovorov s rôznymi skupinami obyvateľov
 • Post-konferenčné stretnutie
 • Rozhovory so starousadlíkmi + Spomienky Bystričanov
 • Plánovacie stretnutie v parku (priorizovanie podnetov od obyvateľov)

Aktivity konvergentnej fázy

 • Definovanie kritérií na základe odporúčaní od odborníkov z konferencie a na základe rozhodnutia KPÚ
 • Priorizovanie získaných podnetov podľa definovaných kritérií
 • Plánovacie stretnutie v parku (priorizovanie podnetov od obyvateľov)
 • Definovanie kritérií pre výber občianskeho zástupcu do poroty súťaže návrhov
 • Výber občianskeho zástupcu do poroty súťaže návrhov

Časová os

Všetky aktivity priniesli množstvo podnetov, ktoré bolo možné na základe stanovených kritérií roztriediť
a s pomocou občanov priorizovať nejasné podnety

 

Výsledná tabuľka podnetov, ktoré budú slúžiť ako súťažná pomôcka pre súťaž návrhov

Tabuľka roztriedené podnety od občanov podľa priorít