Samospráva

Primátor mesta

Ján Nosko

Ján Nosko

primátor mesta
politická príslušnosť: nezávislý

Kontakty

Telefón 048/4330101
Fax 048/4113575
E-mail kancelariaprimatora@banskabystrica.sk
primator@banskabystrica.sk

Napíšte primátorovi

Polia označené hviezdičkou * sú povinné.

Životopis

Osobné údaje:

Meno/titul MUDr. Ján Nosko
Narodený Brezno, 24. 2. 1961
Stav Ženatý
Manželka JUDr. Nosková Eleonóra
Deti Syn – Ján, dcéra – Katarína
Adresa trvalého pobytu Námestie Š. Moysesa 2B,  Banská Bystrica
Zamestnávateľ Mesto Banská Bystrica

Vzdelanie:

Stredoškolské Gymnázium, Brezno, Maturita
Vysokoškolské Lekárska Fakulta Univerzity J.A.Komenského, Bratislava, MUDr.
Postgraduálne štúdium 1. ILF, atestácia 1. stupňa z pediatrie – Bratislava, 1989
2. ILF, špecializačná atestácia z detskej kardiológie – Bratislava, 1995
3. ILF, získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať vyšetrovaciu metódu echokardiografia u detí
4. ILF, zaškolenie v metodike perkatetrizačného uzáveru defektu medzipredsieňovej prepážky – Bratislava, 2003

Pracovné zaradenie:

Lekár 1986-1992

Kardiologická ambulancia 1992 – 2004

Primár pediatrie II.DK SZU 2004 – 2008

Námestník DFNsP pre LPS 2004 – 2008

Riaditeľ DFNsP 2008 – 2014

Členstvo v spoločnostiach:

1. Slovenská lekárska spoločnosť

2. Slovenská pediatrická spoločnosť

3. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne

4. Slovenská kardiologická spoločnosť

5. Mimopracovná činnosť

Aktívna činnosť v oblasti neziskových organizácií:

1. 2002-2004 člen správnej rady Banskobystrického združenia mimovládnych organizácií

2. Od r. 2000 predseda OZ PONS aktívne pôsobiaceho v sociálnej oblasti so zameraním na handicapované deti a mládež banskobystrického regiónu

Záujmy: šport, príroda, literatúra

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov primátora mesta za rok 2018:

Ján Nosko_Oznámenie

Galéria