Podnikaj

Investičné príležitosti

Najlepšia investičná voľba

Mesto Banská Bystrica je skvelé miesto na Vaše investovanie. Vďaka našej polohe, výbornej infraštruktúre, rôznorodosti spoločností, ktoré u nás pôsobia, kvalifikovanej pracovnej sile, vzdelávaniu na stredných a vysokých školách, spolupráca so startaupistami a inými vysokými školami na Slovensku nás predurčuje byť ten správny partner a miesto pre Vašu investíciu.

Industrial park

Industrial park Banská Bystrica je ideálny priestor s komplexnou technickou infraštruktúrou pre vašu spoločnosť z viacerých dôvodov. Mesto, kde sa priemyselný park nachádza, je v strede Slovenska, v centrálnej časti Európy. Kontakt s okolitými krajinami a metropolami je jednoduchý nielen pre jeho centrálnu polohu, ale najmä vďaka rozvinutej infraštruktúre, ktorej budovanie neustále napreduje. Industrial park Banská Bystrica leží na dopravnom uzle cestných a železničných komunikácií a najbližšie letisko je vzdialené 15 km, čím sa medzinárodné dopravné trasy stávajú dostupnejšie.

Príťažlivosť tohto miesta, ako ideálneho priestoru pre Vaše investície, spočíva aj v kvalitnej a početnej regionálnej sieti stredných a vysokých škôl, čoho dôkazom je kvalifikovaná pracovná sila. Presvedčili sa o tom tri spoločnosti, ktoré sídlia v Industrial park Banská Bystrica a spolu zamestnávajú približne 220 zamestnancov. Staňte sa ďalšou spoločnosťou, využívajúcou všetky výhody tejto lokality.

www.industrialpark.sk