Úrad

Klientske centrum

Klientske centrum mestského úradu poskytuje komplexné informácie pre občanov súvisiace s činnosťou mestského úradu. Pracovníci centra Vám poskytnú odborné poradenstvo a všetky potrebné tlačivá, nájdete tu aj podateľňu.
Pokladňa v klientskom centre prijíma všetky druhy platieb v prospech Mesta Banská Bystrica.
V klientskom centre sa nachádzajú aj odborné pracoviská daní a poplatkov, stavebného úradu a sociálnych vecí. Klientske centrum sa nachádza na prízemí vpravo v budove mestského úradu na ulici Československej armády 26.

 

  • Úradné hodiny klientskeho centra
Pondelok 7:30 – 15:30  hod.
Utorok 7:30 – 15:30  hod.
Streda 7:30 – 17:00  hod.
Štvrtok 7:30 – 15:30  hod.
Piatok 7:30 – 15:00  hod.

 

  • Úradné hodiny matriky – matričného úradu a ohlasovne pobytu
Pondelok 7:30 – 15:30  hod.
Utorok 7:30 – 15:30  hod.
Streda 7:30 – 17:00  hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 15:00  hod.

 

  • Kontakty klientskeho centra mestského úradu

 

Telefóny

Informácie   048/ 4330 321
Informácie   048/ 4330 322
Stavebný úrad (stavebné konania)   048/ 4330 444
Sociálne veci (sociálne služby, poradenstvo)   048/ 4330 777
Miestne dane a poplatky (poradenstvo)
Matrika a pobyt

 

E-mail

podatelna@banskabystrica.sk

Galéria