Program rozvoja mesta 2030

Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030 (ďalej ako PRM Banská Bystrica)  je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje budúce smerovanie mesta. V zmysle otvoreného vládnutia, prípravu PRM realizujeme s podporou princípov otvorenej samosprávy, resp. princípov participácie, spolupráce a transparentnosti. Na tejto stránke uvádzame informácie k realizovaným a plánovaným aktivitám k tvorbe PRM Banská Bystrica. O obsahu PRM nájdete viac na stránke regionálneho rozvoja.

 

Časový harmonogram prípravy PRM Banská Bystrica 2024 – 2030:

 

Aktuálne možnosti zapojenia sa do tvorby Programu rozvoja mesta Banská Bystrica 2024 – 2030:

 

Predchádzajúce partcipatívne aktivity /stretnutia k tvorbe Programu rozvoja mesta Banská Bystrica 2024-2030:

  • Participatívne stretnutie s vedením samosprávy a mestským úradom k tvorbe vízie PRM Banskej Bystrice      (22.6.2023)
  • Participatívne stretnutie online s poslancami, členmi odborných komisií mestského zastupiteľstva a odbornou verejnosťou k tvorbe vízie PRM Banskej Bystrice (22.6.2023)
  • Zapojenie základných škôl Banskej Bystrice, ktorých zriaďovateľom je samospráva k tvorbe vízie PRM Banskej Bystrice. Viac informácií o zapojení detí do vízie 2050 nájdete tu.