Dotácie

Vyúčtovanie dotácií výborov v mestských častiach