Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Živé participatívne projekty

Participatívne plánovanie v meste Banská Bystrica a projekty participatívneho plánovania.