Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Mestská spolupracovňa

SplupracovňaSpolupráca, Participácia a Transparentnosť – 3 hlavné piliere Otvoreného vládnutia.

V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie vytvorila samospráva nový nástroj pre komunikáciu s Banskobystričankami a Banskobystričanmi – mestskú platformu. V rámci nej boli doposiaľ organizované stretnutia venované tvorbe akčného plánu a stratégie otvoreného vládnutia. Nakoľko jednou z priorít je zrozumiteľnosť, obyvatelia rozhodli, že sa mestská platforma premenuje na Mestská SPOLUpracovňa. Jej cieľom je prepojiť obyvateľov s mestom a naopak, ponúknuť im možnosť dialógu, aktívnej spolupráce a priestor dozvedieť sa informácie o aktuálnych projektoch. Priestor na dialóg by mal byť dlhodobou súčasťou každej samosprávy, ktorá myslí inovatívne a uvedomuje si dôležitosť kolektívnej inteligencie.

 

Mestská SPOLUpracovňa je priestor …, 

    • ktorý víta všetkých – obyvateľov, odborníkov MsÚ či vedenie mesta,
    • v ktorom sa posilňuje partnerstvo a rovnosť obyvateľov, aj zástupcov mesta,
    • kde sa počúvame a rozprávame o aktuálnych mestských témach a o všetkom, čo nás v meste teší a trápi,
    • kde sa rodí kolektívna inteligencia mesta, ktorá prispieva ku kvalitným verejným službám, rozvoju, k bystrejšej a priateľskejšej Banskej Bystrici.

SPOLUpracovňa Banská Bystrica – koncept