Život v meste

Pešia zóna

Banskobystrická pešia zóna v historickom centre mesta vznikla v roku 1993. Podmienky pohybu motorových vozidiel po pešej zóne sa naposledy menili pred desiatimi rokmi, odvtedy k výraznejším zmenám nedošlo. Vnímame, že pešia zóna je denne atakovaná mnohými prejazdmi automobilov, no veľakrát aj nezodpovedných cyklistov, užívateľov elektrických kolobežiek a zariadení podobného typu. Preto sme začali podnikať konkrétne kroky s cieľom nastaviť nový režim premávky na Námestí SNP a v priľahlých uliciach.

Vytvorili sme pracovnú skupinu, ktorá sa venuje zmene režimu v pešej zóne a monitorujeme vstupy do pešej zóny kamerovým systémom. V Národnej ulici bude čoskoro osadený elektrický výsuvný stĺp, čím zabránime vjazdu automobilov do danej zóny. Zásobovaná bude z Nám. SNP len v čase na to určenom. Zároveň sme vypracovali nový návrh VZN, ktorý prejde schvaľovaním na zasadnutí MsZ v druhej polovici roka.

Cyklisti majú vjazd povolený do pešej zóny od roku 2013 bez toho, aby museli zosadnúť z bicykla. V súčasnosti sa k užívateľom pešej zóny pridávajú aj majitelia elektrických kolobežiek a zariadení podobného typu, skateboardisti či korčuliari. Viacerí sa správajú zodpovedne, preto ich vjazd do pešej zóny bude nateraz aj naďalej povolený.

Mestská polícia však na nich zameria zvýšenú pozornosť, ako aj organizovanie osvetových kampaní a umiestnenie informačných tabúľ pri vstupoch do pešej zóny. Tie budú vyzývať nezodpovedných cyklistov, užívateľov elektrických kolobežiek a iných zariadení, aby spomalili pretože sú v tejto lokalite, podobne ako automobily, len hosťami.

Leták: Bezpečnejšia pešia zóna