Samospráva

Samospráva pre cudzincov – Novobystričanov

Mesto Banská Bystrica sa v termíne 1.1.2018 – 31.3.2021 zúčastnilo projektu KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni. Projekt spájal 4 slovenské organizácie občianskej spoločnosti: Ligu za ľudské práva, o.z., Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Marginál, o.z., Nadáciu Milan Šimečku, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a 4 zapojené samosprávy: Košický samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Banská Bystrica a mesto Trnava, ktoré majú ambíciu zintenzívniť svoju činnosť vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúcich na ich území. Cieľom projektu bol široký rozvoj odborných kapacít samospráv, prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej, ale aj na národnej úrovni a so zahraničím, rozvoj komunikačných zručností samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a podpora samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. Zároveň mal inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu zapojeniu sa do témy integrácie.

Užitočné informácie pre návštevníkov a nových občanov mesta Banská Bystrica. Noví Banskobystričania: Čo potrebujem vedieť?

Pomôžte cudzincom vo vašej samospráve, informácie nájdete na stránke www.kapacity.sk

Vyhodnotenie projektu KapaCITY

 

Newcomer’s Guide: What you need to know if you want to be more than a visitor

Banská Bystrica is a city in Central Slovakia located on the Hron River in a long and wide valley encircled by the mountain chains of the Low Tatras, the Veľká Fatra, and the Kremnica Mountains. There are over 76,000 inhabitants living in this area and is home to a few thousand foreigners.

Useful information for newcomers

Corona crisis situation – official measures and important information

If you need to help with the language for your official appointment with the city departments or you need to get in touch with the city administration and do not know how, please, contact us: zuzana.gajdosikova@banskabystrica.sk, ic@banskabystrica.sk