Samospráva

Samospráva pre cudzincov – Novobystričanov

Newcomer’s Guide: What you need to know if you want to be more than a visitor

This guidebook gives you practical information for the first weeks and months of settling into life in Banská Bystrica. Among others you will find practical information on residences and work related issues, schools and day-care, as well as where to get started with the Slovak language.

If you need to help with the language for your official appointment at the municipal office or you need to get in touch with the city administration and do not know how, please, contact us: antonia.jureckova@banskabystrica.sk, ic@banskabystrica.sk

 

Mesto Banská Bystrica sa v termíne 1.1.2018 – 31.3.2021 zúčastnilo projektu KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni. Projekt spájal 4 slovenské organizácie občianskej spoločnosti: Ligu za ľudské práva, o.z., Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Marginál, o.z., Nadáciu Milan Šimečku, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a 4 zapojené samosprávy: Košický samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Banská Bystrica a mesto Trnava, ktoré majú ambíciu zintenzívniť svoju činnosť vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúcich na ich území. Cieľom projektu bol široký rozvoj odborných kapacít samospráv, prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej, ale aj na národnej úrovni a so zahraničím, rozvoj komunikačných zručností samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a podpora samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. Zároveň mal inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu zapojeniu sa do témy integrácie.

Užitočné informácie pre návštevníkov a nových občanov mesta Banská Bystrica. Noví Banskobystričania: Čo potrebujem vedieť?

Pomôžte cudzincom vo vašej samospráve, informácie nájdete na stránke www.kapacity.sk

Vyhodnotenie projektu KapaCITY