Pracovné stretnutia

Sumár pracovno-vzdelávacích stretnutí k príprave participatívneho procesu Mestský park v rámci programu „Budovanie kapacít pre otvorené vládnutie“

*Program sa realizuje v súlade so záväzkom č. 1. akčného plánu pre otvorené vládnutie Mesta Banská Bystrica

1. Stretnutie: Budovanie kapacít pre otvorené vládnutie – 1. časť: Mapovanie a analýza stakeholderov (3. 12. 2021)

– počet účastníkov: 20

 • facilitátorky a lektorky – Soňa Kariková – koordinátorka pre otvorené vládnutie a participáciu, Dominika Belanská, Eva Mazancová
 • zamestnanci MsÚ:
  • vedenie samosprávy – M. Lichý, J. Gajdošík
  • oddelenie územného plánovania a architekta mesta – L. Vrbiniaková, A. Bindzárová, Z. Hrušková, P. Surovec, I. Gašparovičová, M. Pavelek
  • oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov V. Brieda, M. Vincík, B. Galková
 • občianski aktéri- J. Pavlíková, B. Hirt, M. Strmeňová, M. Brašeň
 • poslanci – R. Ocharovič

– účel a výstupy stretnutia:

 • oboznámenie sa s metodikou analýzy stakeholderov v participatívnych procesoch a mapovanie a analýza stakeholderov participatívneho procesu v projekte mestský park
 • kultivácia spolupráce a dôvery medzi aktérmi
 • využitie kolektívnej inteligencie rôznorodých aktérov
 • databáza stakehodlerov, ktorí by mali byť účastní v participatívnom procese projektu mestský park

– grafické zápisy zo stretnutí: stakeholderi

2. Stretnutie: Budovanie kapacít pre otvorené vládnutie – 2. časť: Úvod do dizajnu participatívneho procesu (15.12.2021)

– počet účastníkov: 13

 • facilitátorky a lektorky – Soňa Kariková – koordinátorka pre otvorené vl. a parti., Dominika Belanská, Eva Mazancová
 • úradníci MsÚ:
  • oddelenie územného plánovania a architekta mesta – Z. Hrušková, M. Pavelek
  • oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov M. Vincík
  • odbor sociálnych vecí – I. Konôpková
  • oddelenie kultúry a športu – M. Jančová, D. Cibulková
  • komunikačné oddelenie – M. Strelec
 • občianski aktéri – J. Pavlíková, I. Figuli, M. Strmeňová

– účel a výstup stretnutia:

 • porozumieť fázam participatívneho procesu, kedy a ako zapájať rôznych stakehodolderov s priamou aplikáciou pre participatívy proces projektu mestský park
 • kultivácia spolupráce a dôvery medzi aktérmi
 • využitie kolektívnej inteligencie rôznorodých aktérov

– grafické zápisy zo stretnutí: stakeholderi v participatívnom procese

3. Stretnutie: Budovanie kapacít pre otvorené vládnutie – 3. časť: Pokračovanie v dizajne participatívneho procesu (20.12.2021)

– počet účastníkov: 17

 • facilitátorky a lektorky – Soňa Kariková – koordinátorka pre otvorené vl. a parti., Dominika Belanská, Eva Mazancová
 • úradníci MsÚ:
  • vedenie samosprávy – M. Lichý, J. Gajdošík
  • oddelenie územného plánovania a architekta mesta – L. Vrbiniaková, P. Surovec, I. Gašparovičová, Z. Gombalová
  • občianski aktéri – Ľ. Vrbický, I. Figuli, M. Strmeňová, R. Ragan
 • poslanci – R. Ocharovič, M. Molitoris, M. Majling

– účel a výstup stretnutia:

 • pokračovanie dizajnu participatívneho procesu k projektu mestský park
 • kultivácia spolupráce a dôvery medzi aktérmi
 • využitie kolektívnej inteligencie rôznorodých aktérov

– grafické zápisy zo stretnutí: aktivity v participatívnom procese

4. Stretnutie: Priorizovanie a doplnenie aktivít participatívneho procesu a ich napojenie na časovú os (19.1.2022)

– počet účastníkov: 18

 • facilitátorky a lektorky – Soňa Kariková – koordinátorka pre otvorené vl. a parti., Dominika Belanská, Eva Mazancová
 • úradníci MsÚ:
   • vedenie samosprávy – M. Lichý, J. Gajdošík
   • hovorkyňa primátora – Dominika Adamovičová
 • oddelenie územného plánovania a architekta mestaP. Surovec, I. Gašparovičová, Z. Gombalová, Pavelek
 • odbor kultúry, športu a cestovného ruchu – Miroslava Jančová, Dana Cibuľková
 • občianski aktéri – B.Hirt, J.Pavlíková, Vladimír Ivan, Rasťo Udžan, Dagmar Kapuscinská
 • poslanci – M. Molitoris

– účel a výstup stretnutia:

 • priorizovanie zámeru – na čo by sa mal sústrediť participatívny proces
 • konsenzus o návrhu časovej osi
 • priorizovanie a doplnenie aktivít participatívneho procesu

– grafické zápisy zo stretnutí: priorizovanie, návrh časovej osi

 

5. Stretnutie: Ako atraktívne a efektívne komunikovať, aby sme prilákali čo najširšie a najpestrejšie spektrum obyvateľov do aktivít participatívneho procesu k mestskému parku? (8.2.2022)

– počet účastníkov: 16

 • facilitátorky a lektorky – Soňa Kariková – koordinátorka pre otvorené vl. a parti., Eva Mazancová
 • úradníci MsÚ:
   • oddelenie územného plánovania a architekta mestaLucia Vrbiniaková, Ivica Gašparovičová
   • Informačné centrum mesta – Dáša Sčensná
 • oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov- Miloš Vincík
 • oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev – Mária Lovaššová
 • občianski aktéri – Beata Hirt, Jana Pavlíková, Dagmar Kapuscinská, Ivana Figuli, Radovan Štrbavý, Peter Fabok,  Marek Gero, Ľuboš Vrbický, Martina Strmeňová

– účel a výstup stretnutia:

 • nadviazať vzájomný kontakt a partnerstvá z reprezentantov skupín verejnosti, komunít, občianskych odborníkov a odborníkov MsÚ a relevantných orgánov MsÚ
 • zdieľať komunikačné know how o atraktívnej a efektívnej komunikácii pre vťahovanie aktérov do participatívnych procesov s dôrazom na projekt mestský park
 • zistiť aké nástroje, štruktúry a databázy máme v Banskej Bystrici k dispozícii, ktoré by sme mohli využiť  pre vťahovanie aktérov do participatívnych procesov

– grafické zápisy zo stretnutí: sieťovanie , zjednodušená časová os

 

Odkaz na všetky grafické zápisy: Miro board 

Čo sa bude diať ďalej 

Plánované aktivity na február – marec:

 1. informačno edukačná kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia o histórii parku (výzva banskobystrického Informačného centra obyvateľom, aby poskytli prípravnému tímu participatívneho procesu fotografie, kresby či historky o minulosti a vzniku parku, ako kedysi fungoval, kto sa v ňom stretával, na čo slúžil, a čo všetko za viac ako 150 rokov od samotného založenia „zažil“. Zároveň sú vítané osobné príbehy pamätníkov, starousadlíkov, ale aj súčasných užívateľov parku. )
 2. odborné stretnutia odborníkov na zeleň, biodiverzitu a klimatické opatrenia v súvislosti s revitalizáciou Mestského parku v Banskej Bystrici za účasti odborníčky na historickú zeleň z Krajského pamiatkového úradu Nitra
 3. stretnutie s verejnosťou a Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) o rozhodnutí KPÚ v súvilosti s revitalizáciou mestského parku
 4. Potulky Mestským parkom na Tajovského ulici
 5. ďalšie odborné stretnutia na témy histórie a dopravných riešení v okolí parku