Samospráva

Organizácie zriadené a založené mestom

NázovIČO
Príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené Mestom Banská Bystrica
Záhradnícke a rekreačné služby mesta00183075
Obchodné spoločnosti zriadené Mestom Banská Bystrica
Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o.31642365
MBB, a. s.36039225
Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Banská Bystrica
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s.36016411
STEFE Banská Bystrica, a.s.36024473
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.36056006
BIC Banská Bystrica, s. r. o.31609465
Iné právnické osoby zriadené Mestom Banská Bystrica alebo s účasťou Mesta
Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n. o.45731951
Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p.45738700
STADETORE, n. o.45023158
SPOLU SME BYSTRICA, n. o.50653369
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.52475808
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko42299268
Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica35997362
Združenie DTM mesta Banská Bystrica00623873
Banskobystrický geomontánny park45017427
Združenie obcí Mikroregión Kremnické vrchy42188148
Neusohl – Občianske združenie, Československej armády 26, 97401 B.Bystrica52236102
Členstvo Mesta Banská Bystrica v občianskych a záujmových združeniach
Združenie miest a obcí Slovenska00584614
Únia miest Slovenska30808847
Združenie miest a obcí banskobystrického regiónu00313491
Združenie K842053391
Združenie zborov pre občianske záležitosti30802334
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR30843570
Združenie eSlovensko37832069
Asociácia komunálnych ekonómov SR35677091
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR00628581
Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska37809407
Asociácia informačných centier Slovenska31897908
Asociácia stavebných cenárov36134406
CIVINET Česká a Slovenská republika03519996
Asociácia kultúrnych inštitúcii miest a obcí Slovenska45746842