Samospráva

Organizácie zriadené a založené mestom

Názov IČO
Príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené Mestom Banská Bystrica
Záhradnícke a rekreačné služby mesta 00183075
Obchodné spoločnosti založené Mestom Banská Bystrica
Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o. 31642365
MBB, a. s. 36039225
Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Banská Bystrica
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. 36016411
STEFE Banská Bystrica, a.s. 36024473
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 36056006
BIC Banská Bystrica, s. r. o. 31609465
Dom kultúry BB s.r.o. 55023410
Iné právnické osoby založené Mestom Banská Bystrica alebo s účasťou Mesta
Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n. o. 45731951
Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. 45738700
STADETORE, n. o. 45023158
SPOLU SME BYSTRICA, n. o. 50653369
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. 52475808
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 42299268
Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica 35997362
Združenie DTM mesta Banská Bystrica 00623873
Banskobystrický geomontánny park 45017427
Združenie obcí Mikroregión Kremnické vrchy 42188148
Neusohl – Občianske združenie, Československej armády 26, 97401 B.Bystrica 52236102
Členstvo Mesta Banská Bystrica v občianskych a záujmových združeniach
Únia miest Slovenska 30808847
Združenie miest a obcí banskobystrického regiónu 00313491
Združenie K8 42053391
Združenie zborov pre občianske záležitosti 30802334
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR 30843570
Združenie eSlovensko 37832069
Asociácia komunálnych ekonómov SR 35677091
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 00628581
Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska 37809407
Asociácia informačných centier Slovenska 31897908
Asociácia stavebných cenárov 36134406
CIVINET Česká a Slovenská republika 03519996
Asociácia kultúrnych inštitúcii miest a obcí Slovenska 45746842
Smart Cities klub 42174775