Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2012 Trhový poriadok trhoviska na Zvolenskej ceste 8, pred Hypermarketom TESCO v Banskej Bystrici

Číslo
17/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012