Samospráva

Pomoc pre Ukrajinu

Ukrajina

Informácie pre občanov Slovenskej
republiky

 

Odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky:

 • Opustite územie Ukrajiny.
 • Sledujte miestne štátne médiá a orgány.
 • Počúvajte vyjadrenia najvyšších predstaviteľov Ukrajiny a riaďte sa ich pokynmi.
 • Riaďte sa priamymi pokynmi bezpečnostných zložiek v mieste, kde sa nachádzate.
 • Majte pri sebe cestovný pas alebo iné osobné doklady, na ktorých je vaša fotografia a z ktorých možno určite vaše občianstvo.

Ministerstvo vnútra SR zriadilo telefonické infolinky pre informovanie osôb v núdzi hovoriacich ukrajinským jazykom.
Dostupné sú aj pre volajúcich z Ukrajiny:  +421513816111,  +421259765111.

Informácie verejnej správy (často kladené otázky prichádzajúcich z Ukrajiny)
ua.gov.sk

Informácie Migračného informačného centra
aktuálne informácie a pomoc pre vstup na Slovensko

Infolinka: 0850 211 478 (u územia SR)
Zo zahraničia: +421 2 5263 0023, +421 55 625 8662
Telegram/Signal: +421 908 767 853 (len hlasové služby)
Email: mic@iom.int
Web: www.mic.iom.sk

Infolinka pomoci

Liga za ľudské práva

 • poradenstvo ohľadom možností príchodu a pobytu na Slovensku

Tel. č.: +421 800 222 350 (bezplatne, každý deň od 7:00 do 22:00 hod.)
Web: www.ukraineslovakia.sk

Správy

Mimoriadne vysielanie RTVS: Národnostné správy v ukrajinskom jazyku

Televízia TA3: Vysielanie správ v ukrajinskom jazyku so slovenskými titulkami

Ubytovanie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
kontakt pre ubytovávateľov v prípade potreby konzultácie ohľadom podozrenia na špecifický zdravotný stav (napr. prenosné ochorenia)
Tel. č.: +421 905 740 583

Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva SR informujú o odporúčaniach týkajúcich sa zabráneniu možného šírenia nákazy COVD-19 pre ubytovacie zariadenia, ktoré sa rozhodli pomôcť ľuďom z Ukrajiny.

Odporúčanie ministerstva zahŕňajúce informácie:

 • Od koľkých rokov má zmysel testovať?
 • Kedy je potrebná izolácia a karanténa?
 • Je postačujúci antigénový test alebo je potrebný PCR?
 • Kedy môžem požiadať o antigénové samotesty?
 • Podpora pre štátne a hotelové ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou.
 • Podpora pre obyvateľov obcí, ktorí poskytujú ubytovanie v súvislosti s prevenciou.

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydáva Usmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby, ktoré obsahuje informácie o:

 • právnom postavení osôb prichádzajúcich z Ukrajiny v sociálnych službách,
 • financovaní sociálnej služby poskytovanej osobe prichádzajúcej z Ukrajiny,
 • konaní na účely posúdenia odkázanosti osoby prichádzajúcej z Ukrajiny na sociálnu službu podmienenú odkázanosťou a začatí poskytovania sociálnej služby,
 • poskytovaní ubytovania.

Zbierka liekov

Štátny ústav pare kontrolu liečiv a Slovenská lekárnická komora v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva dôrazne neodporúčajú, aby boli lieky súčasťou bežnej humanitárnej pomoci.
Oficiálne stanovisko
Výzva Ministerstva zdravotníctva pre výrobcov, držiteľov registrácií a distribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok

Finančné zbierky

Kto pomôže Ukrajine
Červený kríž

Situácia na hraniciach

 • Policajný zbor zabezpečuje zvyčajný chod na hraničných priechodoch s Ukrajinou.
 • V prevádzke sú všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou – okrem železničného hraničného priechodu Čierna nad Tisou – Čop, kde bola zastavená osobná doprava.
 • Vstup na SR je umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom.
 • Vstup na územie Slovenskej republiky bude po individuálnom posúdení umožnený aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas).
 • Ukrajina vyhlásila mobilizáciu, preto sa na územie Slovenska nedostávajú ukrajinskí muži vo veku 18-60 rokov.
 • Slovensko je pripravené v prípade zvýšeného prílevu ľudí z Ukrajiny na Slovensku posilniť výkon kontroly a výkon služby na slovensko-ukrajinskej hranici a zvýšiť počet hraničných priechodov o takzvané hotspoty.

Prílohy na stiahnutie