Spomienky Banskobystričanov

SPOZNAJME SPOLOČNE MESTSKÝ PARK CEZ SPOMIENKY BANSKOBYSTRIČANOV

Mesto Banská Bystrica v procese príprav a spustenia participatívneho procesu zameraného na revitalizáciu Mestského parku na Tajovského ulici realizuje viacero aktivít. Aktuálne vyzýva obyvateľov, aby sa podelili o svoje zážitky súvisiace s parkom a poskytli prípravnému tímu cenné informácie.

Od obyvateľov privítame  akékoľvek súkromné či zdedené fotografie, kresby či príbehy o minulosti a vzniku parku, ako kedysi fungoval, kto sa v ňom stretával, na čo slúžil, a čo všetko za viac ako 150 rokov od samotného založenia „zažil“. Zároveň sú vítané osobné príbehy pamätníkov, starousadlíkov, ale aj súčasných užívateľov parku. Zo všetkých zozbieraných materiálov plánuje samospráva uskutočniť niekoľko informačno-vzdelávacích aktivít. Sme presvedčení, že aj vďaka nim všetci spoznáme ducha mestského parku a prinavrátime mu raz podobu, akú si zaslúži.

V prípade, že sa chcete podeliť o zážitky súvisiace s Mestským parkom na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, posielajte nám ich e-mailom na ic@banskabystrica.sk, poštou na adresu: Informačné centrum, Námestie SNP 1, alebo osobným doručením do Informačného centra v priestoroch Radnice na Námestí SNP 1.

SPOMIENKY BANSKOBYSTRIČANOV

Pre zobrazenie príbehu, kliknite na odkazy nižšie:

Príbeh #1

Respondent vyrastal v Banskej Bystrici. V päťdesiatych rokoch chodil do škôlky pri parku. Študoval v Bratislave na UK filozofiu. Po štúdiách sa vrátil žiť do Banskej Bystrice.

Príbeh #2

Pani Klára Kubičková, vyštudovaná historička, teoretička architektúry a výtvarného umenia sa nenarodila v Banskej Bystrici, no 60. rokoch 20. storočia sa sem presťahovala. Jej meno sa spája aj so založením Centra architektúry Ladislava Eduarda Hudeca, ktoré sa v našom meste nachádza. Nielenže nám prezradila ako park kedysi vyzeral, ale ponúkla nám aj odborné rady, na čo by sa nemalo pri projektovaní revitalizácie parku zabudnúť.

Príbeh #3

Na našu výzvu zareagoval na Facebooku mesta Banská Bystrica aj aktívny Banskobystričan Martin Baník. Prečítajte si jeho spomienky na mestský park.

Príbeh #4

O histórii mestského parku nám porozprával aj Banskobystričan, vyštudovaný lesný inžinier, v súčasnosti jeden z viceprimátorov mesta Banská Bystrica, ktorý sa zaujíma predovšetkým o životné prostredie, zmenu klímy i participáciu – Milan Lichý.

Prezentácia starých fotografií