Verejné stretnutia

  • Prezentácia výstupov participatívneho procesu, 17.6.2022
    Aktuálne sa blíži koniec participatívneho procesu zameraného na obnovu mestského parku, preto Vás pozývame na prezentáciu finálneho návrhu nápadov  zozbieraných od odborníkov a obyvateľov, ako by mal park po revitalizácii vyzerať, a čo by v ňom nemalo chýbať. Práve ten poslúži ako pomôcka v ďalšej etape projektu – v krajinársko-architektonickej súťaži návrhov.  Stretnutie sa uskutoční počas Dní mesta, v piatok, 17. júna 2022 o 16:00 hod. v Radnici na Námestí SNP 1. Cieľom stretnutia je okrem prezentácie finálneho návrhu predstaviť kroky participatívneho procesu a ďalší postup v rámci obnovy mestského parku.
  • Konferencia k obnove mestského parku, 1.4.2022

  • Marcové potulky mestom – O parku v parku, 20.3.2022