Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2012 Trhový poriadok trhoviska na ul. 29. augusta č. 63 pred OC Kaufland, Banská Bystrica

Číslo
14/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012