Oznamy mesta

Publikované
Pozvánka na seminár IPC BB
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Aktuality IPC BB – január 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Kontrola výskytu diviakov
Mestská polícia
Publikované
Winter Spartan Sprint Banská Bystrica
Mestská polícia
Publikované
Mestská polícia v Banskej Bystrici príjme nových kolegov do výkonu služby
Mestská polícia
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Voľné pracovné miesto Kaderník/čka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Inšpektor MsP
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Schválený programový rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2020 – 2022
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Voľné pracovné miesto sociálny pracovník
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Trojkráľový večerný beh ulicami mesta
Mestská polícia
Publikované
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta B.Bystrica
Oddelenie ekonomiky školstva
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – január 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu