Oznamy mesta

Publikované
Máte záujem o prácu inšpektora Mestskej polície Banská Bystrica?
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Voľné pracovné miesto inšpektor MsP
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Kontrola opatrení
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Ďumbierska 17
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
30.výročie založenia Mestskej polície Banská Bystrica
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Komunitné testovanie sa blíži
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Aktuality IPC BB – január 2021
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Voľné pracovné miesto opatrovateľka v Agentúre sociálnych služieb KOMUCE, Robotnícka 12, BB
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto opatrovateľka v zariadení pre seniorov JESEŇ
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Zadržanie podozrivého muža
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Zisťovanie štatistických informácií o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
Oddelenie cestovného ruchu
Publikované
Preskúšanie sirén v mesiaci Január
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Fungovanie Matričného úradu a ohlasovne pobytu od 4. januára 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu