Oznamy mesta

Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Výzva č. 5/2021/IOH na výber interných odborných hodnotiteľov
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Ubehlo 30 rokov od založenia Mestskej polície Banská Bystrica
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Hlasité preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva
Referát krízového riadenia
Publikované
Dohľad nad priebehom Banskobystrického maratónu
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Deň venovaný deťom
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Oznámenie o mieste a čase volieb do Mestskej školskej rady Mesta Banská Bystrica
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zoznam kontaktov IROP – aktualizácia
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Voľné pracovné miesto vedúci/a odd.služieb dlhodobej starostlivosti
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Preskúšanie sirén – zmena
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologická výstraha pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP – aktualizácia
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Voľné pracovné miesto referent na školskom úrade, oddelení školstva a mládeže
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – jún 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Meteorologická výstraha pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Deň v znamení záchrany zvierat
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Neporiadok v centre mesta
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Vyhlásenie mimoriadnej situácie
Referát krízového riadenia