Oznamy mesta

Publikované
Mimoriadna technická odstávka na Ústrednom portáli verejnej správy od 27. do 30. marca 2020
Oddelenie podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií
Publikované
OZNAM
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Mestská polícia Banská Bystrica pomáha zraniteľným Bystričanom v boji proti koronavírusu.
Mestská polícia
Publikované
Nakladanie s odpadmi v aktuálnej situácii šírenia koronavírusu COVID-19
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Lesy v okolí Banskej Bystrice – zaujíma nás Váš názor
Oddelenie životného prostredia
Publikované
Výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Ukončenie výzvy MK SR na výber odborných hodnotiteľov – PO3
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Dočasné pozastavenie aktivačnej činnosti – menších obecných služieb
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Karanténna stanica pre zvieratá vo Zvolene dočasne pre verejnosť zatvorená
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Prezentácia materských škôl v roku 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie k zápisu detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zberný dvor odpadu v Radvani dočasne zatvorený a odklad akcie Za krajšie mesto 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Prevencia pred šírením nákazy v meste
Mestská polícia
Publikované
Usmernenie ministerky školstva
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Skúška sirén 13.03.2020
Referát krízového riadenia
Publikované
OZNAM – Prerušenie dátových služieb
Mestská polícia
Publikované
Ťažko zranená žena na malej železničnej stanici
Mestská polícia