Oznamy mesta

Publikované
Mesto Banská Bystrica oznamuje osobitné ponukové konanie
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Zvýšený počet túlajúcich sa psíkov
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
OZNAM – činnosť IPC počas núdzového stavu SR
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Pozastavenie prevádzky Zberného dvora v Radvani od 24.10. do 1.11.2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Odvolanie povodňovej aktivity
Referát krízového riadenia
Publikované
Zákaznícke centrá StVPS budú pracovať v uzavretom režime
Oddelenie technicko-prevádzkové
Publikované
Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP V1.4
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Dočasná zmena organizácie dopravy na ulici A. Matušku
Kancelária primátora
Publikované
Odvolanie povodňovej aktivity
Referát krízového riadenia
Publikované
Hydrologická výstraha pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Aktuality IPC BB – október 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Ohrozenie vodnými tokmi
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Príručka pre žiadateľa IROP V3.4
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Vyhlásenie povodňovej aktivity
Referát krízového riadenia
Publikované
Hydrologická výstraha pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Uzavretie podchodu pod malou železničnou stanicou
Kancelária primátora
Publikované
Kontroly rúšok v MHD a nákupných centrách pokračujú
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2021
Oddelenie športu