Oznamy mesta

Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP – aktualizácia
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Letné korčuľovanie na zimáku
Oddelenie cestovného ruchu
Publikované
Pešia zóna – bezpečná pre všetkých
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Prijímame nových kolegov
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Zlodeji benzínu
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Pozývame zástupcov športových klubov na zasadnutie Komisie MsZ pre šport, voľný čas a mládež
Oddelenie športu
Publikované
Stratené exotické zvieratko
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Mladíci napadli vodiča trolejbusu
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Z aktuálnej činnosti MsP
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Voľné pracovné miesto – inšpektor MsP
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Pozvánka na seminár
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)