Oznamy mesta

Publikované
Voľné pracovné miesto projektový manažér – referent oddelenia inv.výstavby a riadenia projektov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Voľné pracovné miesto projektový manažér – referent oddelenia inv.výstavby a riadenia projektov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
SODB 2021 – Zisťovanie o využívaní Informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Pošta Banská Bystrica – Oznámenie o zmene hodín pre verejnosť
Kancelária primátora
Publikované
Odvolanie mimoriadnej situácie na území Mesta Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2016-14
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Voľné pracovné miesto vedúci oddelenia kultúry
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Šťastie v nešťastí
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Aktuality IPC BB – apríl 2021
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Pomôžme spoločne upratať naše mesto – jar 2021
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jarný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 10.-11. apríla a 17.-18. apríla 2021
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Presun vývozu zmesového komunálneho odpadu z Veľkonočného pondelka na utorok – 6.4.2021
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev