Mestský úrad

Prednostka mestského úradu

JUDr. Marica Koreňová

prednostka mestského úradu
Telefón 048 / 4330 115
E-mail prednosta@banskabystrica.sk

 

  • Kancelária prednostky


Ingrid Hrudkayová

sekretárka
Telefón 048 / 4330 115
E-mail ingrid.hrudkayova@banskabystrica.sk


Mgr. Ivana Šlenkerová

referentka štátneho fondu rozvoja bývania
Telefón 048 / 4330 631
E-mail ivana.slenkerova@banskabystrica.sk

 

  • Referát participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania


Mgr. Soňa Kariková, Msc., PhD.

vedúca referátu
Telefón 048 / 4330 198
E-mail sona.karikova@banskabystrica.sk


Bc. Jessica Môciková
referentka
Telefón 048 / 4330 198
E-mail jessica.mocikova@banskabystrica.sk