Mestský úrad

Prednostka mestského úradu

JUDr. Marica Koreňová

prednostka

Telefón 048 / 4330 115
E-mail prednosta@banskabystrica.sk

 

Kancelária prednostky

 

Ingrid Hrudkayová

sekretárka

Telefón 048 / 4330 115
E-mail ingrid.hrudkayova@banskabystrica.sk

 

Mgr. Ivana Šlenkerová

referentka štátneho fondu rozvoja bývania

Telefón 048 / 4330 631
E-mail ivana.slenkerova@banskabystrica.sk

 

Mgr. Soňa Kariková, Msc., PhD.

koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie

Telefón 048 / 4330 198
E-mail sona.karikova@banskabystrica.sk

 

Mgr. Eva Bútorová, PhD.

koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie

Telefón 048 / 4330 198
E-mail eva.butorova@banskabystrica.sk