Život v meste

Verejné WiFi mesta

Bezplatný verejný internet v meste Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica ponúka občanom a návštevníkom verejné prístupové body k internetu (Free WiFi). Služba WiFi po prieskume prostredia zobrazí dostupné prístupové body. V okolí môžu byť aj iné prístupové body, ako súkromné tak aj komerčné. Pre bezplatný verejný internet mesta je potrebné vybrať SSID: SmartBanskaBystrica, alebo WiFi4EU a pri nastavení tzv. IP adresy mať navolené dynamické pridelenie adresy (DHCP) čo je štandardným nastavením pokiaľ nebolo zmenené užívateľom.

Hotspoty Mesta Banská Bystrica (Free WiFi):

 • Námestie SNP
 • Radnica na Námestí SNP
 • Park pred mestským úradom
 • Park pod Múzeom SNP – korčuliarska dráha
 • Autobusová stanica – NC Terminál

 

WiFi SSID:    SmartBanskaBystrica

Verejná WiFi sieť vyžaduje anonymné prihlásenie. V internetovom prehliadači sa otvorí úvodná stránka „Vitajte v sieti SmartBanskaBystrica“ s erbom mesta na ktorej kliknite na tlačidlo „Pokracovat dalej“.

 • Park pred Mestským úradom pri fontáne
 • Strieborné námestie
 • Kapitulská ulica
 • Kapitulská ulica (ODI – Zmrzlina)
 • Kyjevské námestie
 • Námestie Štefana Moysesa
 • Národná ulica (Park)
 • Hušták (Štadlerovo nábrežie)
 • Park SNP (Múzeum SNP)
 • Námestie Slobody

WiFi SSID:    WiFi4EU

„Mesto Banská Bystrica WiFi4EU“ je bezplatné Wifi pripojenie do siete internet pre občanov a návštevníkov mesta Banská Bystrica prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov. Celkovo sa v meste nachádza 10 ks exteriérových prístupových bodov s vysielajúcim identifikátorom siete (SSID) „WiFi4EU“. Výstavba siete „WiFi4EU“ je spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, pre zabezpečenie rozšírenia bezplatného internetového pripojenia s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbit/s.

WiFi