Život v meste

Verejné WiFi mesta

Bezplatný verejný internet v meste Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica ponúka občanom a návštevníkom verejný prístupový bod k internetu (Free WiFi). Služba WiFi po prieskume prostredia zobrazí dostupné prístupové body. V okolí môžu byť aj iné prístupové body, ako súkromné tak aj komerčné. Pre bezplatný verejný internet mesta je potrebné vybrať SSID: SmartBanskaBystrica a pri nastavení tzv. IP adresy mať navolené dynamické pridelenie adresy (DHCP) čo je štandardným nastavením pokiaľ nebolo zmenené užívateľom.

 

Hotspoty Mesta Banská Bystrica:

  • Námestie SNP
  • Radnica na Námestí SNP
  • Park pred mestským úradom
  • Park pod Múzeom SNP – korčuliarska dráha
  • Autobusová stanica – NC Terminál

SSID:    SmartBanskaBystrica

 

 

Verejná WiFi sieť vyžaduje prihlásenie. V internetovom prehliadači sa otvorí úvodná stránka s erbom mesta na ktorej kliknite na “Pripojiť”.