Život v meste

Matrika a pobyt

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu sa nachádza na prízemí mestského úradu – po vstupe do budovy mestského úradu chodba vľavo. Štvrtok je pre občanov nestránkový deň.

Matrika Online RezervácieVyberte si službu.

Pondelok   7:30 – 12,00  hod.
Utorok       7:30 – 12:00  hod.
Streda       7:30 – 12:00  hod.
Štvrtok       nestránkový deň
Piatok        7:30 – 12:00  hod.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021- informácia o sčítaní

Agendy