Život v meste

Matrika a pobyt

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu sa nachádza na prízemí mestského úradu – po vstupe do budovy mestského úradu chodba vľavo. Štvrtok je pre občanov nestránkový deň.

Matrika Online RezervácieVyberte si službu, alebo telefonicky na číslach 048/4330720 a 048/4330726 (pondelok – štvrtok).

Agendy