Život v meste

Matrika a pobyt

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu sa nachádza na prízemí mestského úradu – po vstupe do budovy mestského úradu chodba vľavo. Štvrtok je pre občanov nestránkový deň. Kontakty.

Milí rodičia,
rezervačný systém sa spúšťa vždy 2 týždne pred termínom uvítania detí – uvedený deň je zvýraznený. Ak sa na stránke rezervačného systému v danom dni, kedy je plánované uvítanie detí, nezobrazuje žiadna hodina, znamená to, že miesta určené na rezerváciu sú už obsadené. V takom prípade sa obráťte na pracovníčky matriky na tel. číslach 048/ 4330 721, 048/ 4330 720.

ÚRADNÉ HODINY
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu:

Pondelok    7:30 – 15:30  hod.
Utorok        7:30 – 15:30  hod.
Streda         7:30 – 17:00  hod.
Štvrtok        nestránkový deň
Piatok         7:30 – 15:00  hod.

Ďalšie oznamy

Oznamy

Agendy