Život v meste

Odpadové hospodárstvo, verejné priestranstvá a služby

Linka čistoty mesta Banská Bystrica
Telefónne číslo a e-mailová adresa na ktoré môžete nahlasovať podnety z oblasti odpadov a životného prostredia.
Telefón: 048/ 4330 323
E-mail: linkacistoty@banskabystrica.sk