Radnica

V čase, keď sa osada Bystrica stala mestom (1255), riadil v novozaloženom meste veci verejné prvý zvolený richtár Ondrej. Kde býval prvý muž „medeného mesta“, nie je známe. Je pravdepodobné, že pre potreby mesta sa objekt radnice začal využívať po smrti prvého richtára až do príchodu V. Mühlsteina do Banskej Bystrice v roku 1465.

Dom číslo 1, pôvodne neskorogotický objekt, vznikol spojením dvoch samostatne stojacich domov. Doterajšie poznatky hovoria, že sa tak stalo na prelome 15. a 16. storočia. Mohlo ísť o gotický jednoposchodový dom s trámovými stropmi, pričom zvyčajne na prízemí bola umiestnená súdna sieň a zbrojnica. Na poschodí boli situované úradné miestnosti mestskej rady so zasadacou miestnosťou. Parcela domu siahala až k rieke Hron.

Písomné pramene uvádzajú, že od roku 1465 býval na tomto mieste V. Mühlstein banskobystrický podnikateľ, kremnický komorský gróf a zvolenský župan. Od roku 1545 mestská rada dom užívala ako svoje druhé sídlo a zároveň ho prenajímala. Prvým nájomcom v budove radnice sa stal zlatník Peter Goldschmidt, nasledovaný roku 1547 zlatníkom Vavrincom.

Po vypálení mesta vojskom Štefana Bočkaya sa v roku 1605 do objektu dočasne presťahovala mestská latinská škola. Popri študentoch ocenili priaznivú polohu ringového domu aj lekárnici. V prízemnej časti sa roku 1669 spomína lekáreň Hocher – Schleich. Po roku 1698 lekáreň vlastnil Ondrej Herman. Za zmienku stojí fakt, že 8. januára 1710 si Matej Bel vzal za manželku jeho dcéru Zuzanu Hermanovú.

Od roku 1550 mestská rada prevádzkovala v radnici aj pivovar a v pivničných priestoroch zriadili i krčmu – „Proschoffsky Keller“ (Prošovská pivnica). Mestská piváreň a vináreň fungovala až do veľkého požiaru, ktorý zničil budovu radnice v roku 1761. V zadnom trakte budovy radnice bola v polovici 17. storočia zriadená pekáreň, ku ktorej pribudol v roku 1713 soľný sklad. Po roku 1730 sa do budovy presťahovalo aj mestské väzenie.

Priestor vo dvore radnice využívali na rôzne účely. V roku 1799 tu zriadili jazdiareň „Združenie Jozefa Wielanda“. Stálo tu tiež „kamenné“ divadlo umiestnené v dvornom trakte v rokoch 1841 – 1908 s 300 sedadlami a dvoma šatňami.

V roku 1671 priestory mestského hradu, vrátane pretória (starej radnice), obsadili vojská Františka Rákoczyho a mestská rada na čele s richtárom sa natrvalo presťahovala do domu na námestí č.1. Od toho obdobia až do súčasnosti radnica mesta sídli v tomto dome.

Rezervačný formulár priestorov Radnice mesta Banská Bystrica

 

Galéria