Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2012 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Číslo
21/2012
Schválené
26. júna 2012
Účinnosť od
15. júla 2012