Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

OGP Local BB

Mesto Banská Bystrica vstúpilo do Iniciatívy pre Otvorené vládnutie v októbri 2020 prostredníctvom úspešného aplikačného procesu. Stalo sa tak jednou z 56 samospráv sveta, ktoré sa prihlásili k programu  Iniciatívy pre Otvorené vládnutie na miestnej úrovni – tzv. Open Government Partnership Local (OGP Local). 

„Chceme, aby medzi samosprávou a obyvateľmi vznikla spolupráca, ktorá bude efektívna. Naším cieľom je mesto rozvíjať a takáto komunikácia a súčinnosť by mohla pomôcť pri realizácii rozbehnutých projektov, ktoré často stoja aj pre rozdielne pohľady na vec. Zároveň však vidím priestor na nové inovatívne zmeny či aktivity. To bol dôvod, prečo v auguste 2020 mesto Banská Bystrica zareagovalo na otvorenú výzvu pre samosprávy, v rámci ktorej sme sa mohli zapojiť do Iniciatívy pre Otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Nakoľko ide o medzinárodnú iniciatívu, teší ma, že sa nám podarilo úspešne sa zaradiť medzi 56 samospráv z celého sveta, ktoré sú jej súčasťou,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Vstupom samosprávy do OGP Local, sa Mestský úrad v Banskej Bystrici otvára obyvateľom a najmodernejším demokratickým princípom riadenia samosprávy. Prostredníctvom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na lokálnej úrovni uplatní princípy, ktoré pomôžu skvalitňovať verejné služby pre obyvateľov, zlepšovať vzťahy a súdržnosť obyvateľov a samosprávy. Môžeme predísť zbytočným prekvapeniam a frustrácii, a spoločne tvoriť inovatívne a kvalitné riešenia, ktoré zabezpečia zdravú a prosperujúcu budúcnosť mesta.

V lete 2021 vznikol participatívny spôsobom Akčný plán Otvoreného vládnutia Mesta Banská Bystrica 2021/2022, ktorým sa Mesto zaviazalo skvalitňovať spoluprácu, zapájanie a komunikáciu s obyvateľmi, inštitúciami a organizáciami, ktoré v meste pôsobia. V oblastiach, ktoré sú kľúčové pre obyvateľov a celkový rozvoj mesta – územné a strategické plánovanie, tvorba verejných priestorov a životného prostredia bude využívať princípy participácie, včasného informovania a transparentnej komunikácie, ktoré vytvárajú prostredie dôvery a vzájomnej spolupráce úradov a obyvateľov pri rozvoji mesta.

Akčný plán Otvoreného vládnutia  Mesta Banská Bystrica 2021/2022 sa konkrétne zaväzuje skvalitniť využívanie systému princípov Otvoreného vládnutia v projektových procesoch a v procesoch tvorby politík. Pilotnými projektmi pre tento účel sú:

  • Revitalizácia Mestského parku
  • Tvorba Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica

Akčný plán Otvoreného vládnutia  Mesta Banská Bystrica 2021/2022 sa tiež zaväzuje:

  • Zabezpečiť rozvoj a fungovanie platformy pre Otvorené vládnutie
  • Vytvoriť stratégiu Otvoreného vládnutia

Partnerskými organizáciami Mesta Banská Bystrica v OGP local sú v súčasnosti Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania n.o. a Dialogue centre n.o.

Bližšie informácie o Iniciatíve pre Otvoreného vládnutie.

Bližšie informácie o Iniciatíve pre Otvorené vládnutie v Banskej Bystrici: Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici.