Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

OGP Local BB

Mesto Banská Bystrica vstúpilo do programu Otvoreného vládnutia na miestnej úrovni (z angl.  Open Government Partnership Local – OGP Local) v októbri 2020. Stalo sa tak jednou zo 106 samospráv sveta, ktoré sú v súčasnosti členmi tejto významnej medzinárodnej iniciatívy.

„Chceme, aby medzi samosprávou a obyvateľmi vznikla spolupráca, ktorá bude efektívna. Naším cieľom je mesto rozvíjať a takáto komunikácia a súčinnosť by mohla pomôcť pri realizácii rozbehnutých projektov, ktoré často stoja aj pre rozdielne pohľady na vec. Zároveň však vidím priestor na nové inovatívne zmeny či aktivity. To bol dôvod, prečo v auguste 2020 mesto Banská Bystrica zareagovalo na otvorenú výzvu pre samosprávy, v rámci ktorej sme sa mohli zapojiť do Iniciatívy pre Otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Nakoľko ide o medzinárodnú iniciatívu, teší ma, že sa nám podarilo úspešne sa zaradiť medzi aktuálnych 106 samospráv z celého sveta, ktoré sú jej súčasťou,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Vstupom samosprávy do OGP Local, sa Mestský úrad v Banskej Bystrici otvára obyvateľom a najmodernejším demokratickým princípom riadenia samosprávy. Prostredníctvom otvoreného vládnutia na miestnej úrovni budeme uplatňovať princípy spolupráce, participácie a transparentnosti, ktoré  pomôžu skvalitňovať verejné služby pre obyvateľov, zlepšovať vzťahy a súdržnosť obyvateľov a samosprávy. „Uplatňovaním princípov otvoreného vládnutia môžeme predísť zbytočným prekvapeniam a frustrácii, a spoločne tvoriť inovatívne a kvalitné riešenia, ktoré zabezpečia zdravú a prosperujúcu budúcnosť mesta,“ hovorí Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.