Konferencia k mestskému parku

1.4.2022, 13.00 – 17.00 h, Aula Ekonomickej fakulty UMB v B.Bystrici

Sledujte konferenciu online: https://youtu.be/H-sacUz8Ac4

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať na tomto linku: https://forms.gle/cgh8UTHKyacpik7s7

Srdečne Vás pozývame na konferenciu, ktorú organizuje mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickou Univerzitou Mateja Bela s cieľom edukovať a rozšíriť obzory prítomných o zaujímavé informácie súvisiace s obnovou parku pre potreby súčasnej doby.

„Výsledkom participatívneho procesu pri projekte obnovy mestského parku by mali byť kvalitné výstupy, ktoré budú hodnotným doplnkom pre zadanie súťaže návrhov. Práve preto chceme počas prvého bloku odborných prezentácií dosiahnuť, aby sa odborná i laická verejnosť dozvedela o histórii parku čo najviac, aby prítomní pochopili, aké sú limity jeho obnovy, ale aj význam, základný zmysel, čo všetko ponúka, a na čo sa môže využiť. Významnou súčasťou parku je aj zeleň, preto sa snažíme osloviť odborníkov, ktorí nám porozprávajú o environmentálnej dôležitosti parku a jeho zelených a modrých funkciách s ohľadom na potreby súčasnej doby,“ objasňuje Eva Mazancová, z partnerskej organizácie mesta Dialogue Centre n. o.

Jedným z bodov konferencie bude aj prezentácia príkladov už realizovaných projektov revitalizácie parkov v iných krajinách. Panelová diskusia zas spojí za jedným stolom všetkých pozvaných odborníkov, ktorí zodpovedajú otázky významu parku, jeho historickej hodnoty a pod. Konferenciu zavŕši krátka prechádzka priamo v parku. „Radi by sme interaktívnym spôsobom vytvorili priestor na zdieľanie pocitov či inšpirácií, dojmov z konferencie i zbieranie bezprostredných nápadov. Oslovili sme odborníkov z nitrianskej univerzity zameraných na krajinársku architektúru, bratislavského Metropolitného inštitútu, banskobystrického mestského úradu i Krajského pamiatkového úradu a ďalších, ktorí by nám mohli pomôcť vytvoriť obraz bezpečného zeleného parku 21. storočia,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Galéria