Ekonomický odbor

Oddelenie daní a poplatkov

Poznámka:
Kontaktné údaje ako je telefón, e-mail na príslušného správcu dane získate po kliknutí na kontaktnú osobu v pravom stĺpci označenom „Kontaktné osoby“.

Oddelenie daní a poplatkov zabezpečuje:

Miestne dane a poplatky:

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za ubytovanie,
  • poplatok za komunálny odpad,
  • poplatok za rozvoj,
  • exekučné konanie daní a poplatku.

Iné agendy správneho konania:

  • odvody z hazardných hier,
  • evidencia psov.

Oznamy

Agendy