Život v meste

Pohotovostné kontakty

Pohotovostné lekárne

Zubno-lekárska služba prvej pomoci

Lekárska služba prvej pomoci

Mestská polícia

Mestská polícia - Tiesňová linka MsP
159 nonstop
Stála služba MsP
048/433 08 04 nonstop

Poruchy elektriny

Poruchová linka SSE
0800159000 nonstop

Poruchy plynu

Poruchová linka SPP
08501111727 nonstop

Poruchy vody

Poruchová linka StVPS
0850111234 nonstop

Poruchy verejného osvetlenia

Stredisko údržby verejného osvetlenia
048/414 28 41 7:00 – 15:00 servis@progres-hl.sk
0915 827 058 7:00 – 16:00 servis@progres-hl.sk
Mestský úrad – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
podatelna@banskabystrica.sk

Údržba komunikácií

Dispečing údržby miestnych komunikácií
048/414 39 71 7,00 – 15,00 smado@misudrzba.sk
0902 929 304 nonstop smado@misudrzba.sk
048/414 29 39 nonstop smado@misudrzba.sk
Dispečing údržby chodníkov
0903 414 098 nonstop dispecingbb@begbie.sk
0917 881 012 nonstop dispecingbb@begbie.sk
Mestský úrad – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
048/433 06 13 8.00 – 15.00 roman.kubs@banskabystrica.sk
048/433 06 12 8.00 – 15.00 ivan.zehnal@banskabystrica.sk
Dispečing Banskobystrickej regionálnej správy ciest, závod Banská Bystrica
048/414 27 65 nonstop info@bbrsc.sk
0918 543 223 nonstop info@bbrsc.sk