Život v meste

Pohotovostné kontakty

Pohotovostné lekárne

Zubno-lekárska služba prvej pomoci

Lekárska služba prvej pomoci

Poruchy elektriny

Poruchová linka SSR
0800159000nonstop

Poruchy plynu

Poruchová linka SPP
08501111727nonstop

Poruchy vody

Poruchová linka
0850111234nonstop

Poruchy verejného osvetlenia

Stredisko údržby verejného osvetlenia
048/414 28 417:00 – 15:00servis@progres-hl.sk
0915 827 0587:00 – 16:00servis@progres-hl.sk
Mestský úrad – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
048/433 06 138:00 – 15:00jozef.gelien@banskabystrica.sk
0918 505 2668:00 – 20:00jozef.gelien@banskabystrica.sk

Údržba komunikácií

Dispečing údržby miestnych komunikácií
048/414 39 717,00 – 15,00smado@misudrzba.sk
0902 929 304nonstopsmado@misudrzba.sk
048/414 29 39nonstopsmado@misudrzba.sk
Dispečing údržby chodníkov
0905 612 3138:00 – 20:00ganz@mail.t-com.sk
Mestský úrad – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
048/433 06 138.00 – 15.00roman.kubs@banskabystrica.sk
048/433 06 128.00 – 15.00ivan.zehnal@banskabystrica.sk
Dispečing Banskobystrickej regionálnej správy ciest, závod Banská Bystrica
048/414 27 65nonstopinfo@bbrsc.sk
0918 543 223nonstopinfo@bbrsc.sk