Život v meste

Pohotovostné kontakty

Pohotovostné lekárne

Zubno-lekárska služba prvej pomoci

Lekárska služba prvej pomoci

Mestská polícia

Mestská polícia - Tiesňová linka MsP
159nonstop
Stála služba MsP
048/433 08 04nonstop

Poruchy elektriny

Poruchová linka SSE
0800159000nonstop

Poruchy plynu

Poruchová linka SPP
08501111727nonstop

Poruchy vody

Poruchová linka StVPS
0850111234nonstop

Poruchy verejného osvetlenia

Stredisko údržby verejného osvetlenia
048/414 28 417:00 – 15:00servis@progres-hl.sk
0915 827 0587:00 – 16:00servis@progres-hl.sk
Mestský úrad – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
048/433 06 138:00 – 15:00jozef.gelien@banskabystrica.sk
0918 505 2668:00 – 20:00jozef.gelien@banskabystrica.sk

Údržba komunikácií

Dispečing údržby miestnych komunikácií
048/414 39 717,00 – 15,00smado@misudrzba.sk
0902 929 304nonstopsmado@misudrzba.sk
048/414 29 39nonstopsmado@misudrzba.sk
Dispečing údržby chodníkov
0903 414 098nonstopdispecingbb@begbie.sk
0917 881 012nonstopdispecingbb@begbie.sk
Mestský úrad – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
048/433 06 138.00 – 15.00roman.kubs@banskabystrica.sk
048/433 06 128.00 – 15.00ivan.zehnal@banskabystrica.sk
Dispečing Banskobystrickej regionálnej správy ciest, závod Banská Bystrica
048/414 27 65nonstopinfo@bbrsc.sk
0918 543 223nonstopinfo@bbrsc.sk