Úrad

Zamestnanie v samospráve

Pracovné ponuky

Pozrite si aktuálne pracovné ponuky TU – aktuálne pracovné ponuky

Vaše žiadosti o prijatie posielajte na adresu:

Mestský úrad Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Haasová
E-mail: zuzana.haasova@banskabystrica.sk
Tel.: 048/4330123

Výsledky výberových konaní

Žiadosť posielajte spolu s profesijným životopisom, motivačným listom a súhlasom so spracúvaním a použitím osobných údajov.

Prílohy na stiahnutie