Úrad

Open Data mesta

Mesto Banská Bystrica je otvorená samospráva, ktorá sprístupňuje čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií. Na tento účel používa aj otvorené dáta (open data), ktoré sú pre každého voľne dostupné na internete a dajú sa vyhľadať bežnými nástrojmi informačnej a komunikačnej technológie. Datasety sú prístupné online, perióda aktualizácie je 24 hodín.

1. Open Data na portáli informačného systému samosprávy mesta eGOV vo formáte XML, PDF, XLSX, JSON, XML.NET (19 datasetov)

2. Open Data na webstránke mesta vo formáte JSON (2 datasety)

3. Open Geo Data mesta vo formáte JSON (ZIP) a WMS (22 datasetov)

 

Odkaz na znenie používanej licencie – Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 a WMS 1.3.0