Všeobence záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

11/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Blok VII. – Kollárova ulica
8/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene
7/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2008 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Námestie Štefana Moysesa
6/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Hronské predmestie
200/2007
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 200 / 2007 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Rudlovský potok
184/2007
Všeobecne záväzné nariadenie č. 184 / 2007, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu CMZ Banská Bystrica
182/2007
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 182/2007 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Návrh Zmien a doplnkov časť Námestie Slobody 1.časť – záväzná časť
179/2007
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 179/2007 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
176/2007
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 176 /2007 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
175/2006
Všeobecne záväzné nariadenie č. 175/2006 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť murgašova ulica
174/2006
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 174/2006 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody – záväzná časť
169/2006
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 169/2006 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
166/2005
Všeobecne Záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 166/2005 k schválenému Územnému plánu zóny IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica Zmeny, časť Magurská ulica
158/2005
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 158/2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Banská Bystrica – Zmeny, časť Hušták – Belveder
156/2005
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.156/2005 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Zmena časť Petelénova ulica
154/2005
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 154/2005 o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území Mesta Banská Bystrica
152/2005
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 152/2005 k schválenému územnému plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky
147/2005
Všeobecne Záväzné nariadenie MESTA Banská Bystrica č. 147/2005 k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica