Úrad

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov v podmienkach Mesta Banská Bystrica nájdete na stránke www.osobnyudaj.sk