Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Participatívny rozpočet

 

Participatívny rozpočet je nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov obyvateľov – jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. Cieľom je skvalitnenie života obyvateľov a vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú ich potrebám v rôznych oblastiach.

VIAC O PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTE