Otvorená samospráva (OGP Local)

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet pre Banskú Bystricu

Participatívny rozpočet je nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov občanov – jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. Cieľom je skvalitnenie života obyvateľov a vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú ich potrebám v rôznych oblastiach.