Všeobecne záväzné nariadenia

Archív zrušených VZN

16/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 16/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica – zrušené
12/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 12/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia,v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022 – zrušené
11/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 11/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 – zrušené
6/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica – zrušené
4/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4 /2022 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené
1/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 – zrušené
8/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené
6/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica v znení VZN č. 2/2021 a VZN č. 4/2021 – zrušené
5/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatkov VZN č. 12/2019, VZN č. 4/2020, VZN č. 7/2020, VZN č. 16/2020 – zrušené
4/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica v znení VZN č. 2/2021 – zrušené
3/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2021 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené
2/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované Mestom Banská Bystrica – zrušené
17/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica – zrušené
16/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien – zrušené
15/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2020 o miestnych daniach a poplatku – zrušené
13/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica – zrušené
7/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien – zrušené
6/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – zrušené