Mestský park

Mestský park v Banskej Bystrici sa nachádza západne od centra mesta za vodným tokom Bystrica, má štvorcový pôdorys a ohraničený je ulicami J. Kráľa, J. G. Tajovského, Ľ. Štúra a J. M. Hurbana. Rozloha mestského parku je 8,15 ha. Cieľom samosprávy je mestský park zachovať a citlivo zrevitalizovať pre budúce generácie. Pri príprave projektu  jeho obnovy, ktorú  realizuje participatívnym spôsobom, sú jej nápomocní partneri i samotní obyvatelia. V prípade, že si prajete dostávať informácie o aktivitách k Mestskému parku na Tajovského ulici, neváhajte nás kontaktovať na: mestskypark@banskabystrica.sk.