Ročník 2024-2025

PRVÉ DISKUSNÉ FÓRUM

Prvé diskusné fórum ročníka 2024/2025 participatívneho rozpočtu (PR) sa uskutočnilo 26. marca v čase o 17:00 vo Veľkej sieni MsÚ. Fóra sa zúčastnili členovia Koordinačnej rady PR BB a zástupcovia verejnosti. Prítomní boli tiež viceprimátor Martin Majling a zástupcovia Referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania. 

Predmetom diskusného fóra bolo najmä rozhodovanie o podmienkach PR ročníka 2024-2025. Diskutovalo sa aj o realizácii projektov v roku 2023 a o priebehu pilotného online hlasovania PR prostredníctvom platformy Decidim. V diskusii sa tiež navrhlo, že potrebnú aktualizáciu zmeny štatútu PR by bolo dobré zrealizovať prostredníctvom participatívneho procesu. 

Kompletnú zápisnicu zo stretnutia nájdete tu.

 

PODÁVANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV

Podávanie projektov je možné prostredníctvom online platformy DECIDIM na tomto odkaze. Potrebná je registrácia a následné vyplnenie formulára, ktorý kopíruje papierovú verziu na predkladanie projektov z predchádzajúcich rokov. Projektové návrhy môžete podávať do 30.6.2024. 

 

STRETNUTIA S VEREJNOSŤOU 

Zaujíma vás, ako môžete skvalitniť okolie či rozvíjať komunitu vo vašej štvrti s podporou participatívneho rozpočtu? Chcete vedieť, čo vlastne participatívny rozpočet znamená? Ak už participatívny rozpočet poznáte, chcete sa poradiť o vašom projektovom zámere? Radi by ste sa dozvedeli kde, kedy a ako je možné podať projekt cez participatívny rozpočet? 

Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku áno, potom vás srdečne pozývame na stretnutia, na ktorých vám zamestnanci mesta Banská Bystrica a členovia Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu predstavia podrobnosti.

Vidíme sa na stretnutiach v lokalitách:

  • SÁSOVÁ –  Komunitné centrum, Tatranská 10 dňa 27.5.2024 o 17.00,
  • FONČORDA – Knižnica MK, ul. Jilemnického dňa 29.5.2024 o 16:30,
  • RADVAŇ – Občianske centrum Radvaň Námestie Ľudovíta Štúra dňa 3.6.2024 o 17.00,
  • PODLAVICE – Dom kultúry, Jaseňová 1 dňa 5.6.2024 o 17.00,
  • CENTRUM – U Francúza Jazz Klub 12, Horná 12 dňa 11.6.2024 o 17:00.

Tešíme sa na vašu účasť a na spoločné stretnutia plné vzdelávania, diskusií a spolupráce pre lepšiu budúcnosť našej komunity

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať :

  • Koordinačnú radu prostredníctvom e-mailovej adresy: prbanskabystrica@gmail.com.
  • Soňu Karikovú, vedúcu Referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania prostredníctvom e-mailovej adresy: sona.karikova@banskabystrica.sk
  • Miloša Vincíka, administrátora Decidimu prostredníctvom e-mailovej adresy: milos.vincik@banskabystrica.sk

Galéria