Komisie, výbory, rady a orgány

Komisie mestského zastupiteľstva

Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (2022 – 2026)

 

1. Komisia MsZ pre ekonomický rozvoj

1. Miriam Lapuníková – predsedníčka
2. Roman Miškár
3. Martin Majling
4. Marek Modranský
5. Radovan Ocharovich
6. Igor Kašper
7. Jakub Gajdošík
8. Martin Turčan
9. David Kapusta
10. Pavol Katreniak

 

2. Komisia MsZ pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť

1. Marek Modranský – predseda
2. Milan Smädo
3. Patrik Trnka
4. Branislav Kováčik
5. Jakub Gajdošík
6. Jozef Baláž
7. Ivana Figuli

 

3. Komisia MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru

1. Hana Kasová – predsedníčka
2. Roman Miškár
3. Matúš Molitoris
4. Radovan Ocharovich
5. Vladimír Ivan
6. Jakub Gajdošík
7. Tomáš Sobota
8. Martin Turčan

 

4. Komisia MsZ pre životné prostredie

1. Matúš Molitoris – predseda
2. Vladimír Ivan
3. Martin Majling
4. Lukáš Berec
5. Michal Škantár
6. Ľuboš Vrbický
7. Ivana Figuli

 

5. Komisia MsZ pre vzdelávanie

1. Marcel Pecník – predseda
2. Pavel Fiľo
3. Branislav Kováčik
4. Ružena Maťašeje
5. Roman Miškár
6. Ľuboš Vrbický
7. Milan Lichý

 

6. Komisia MsZ pre sociálny rozvoj, bývanie a zdravie

1. Diana Javorčíková – predsedníčka
2. Miriam Lapuníková
3. Radovan Ocharovich
4. Patrik Trnka
5. Pavol Katreniak

 

7. Komisia MsZ pre cestovný ruch a medzinárodné vzťahy

1. Branislav Kováčik – predseda
2. Pavel Fiľo
3. Matúš Molitoris
4. Tomáš Sobota
5. Erika Karová
6. Ľuboš Vrbický

 

8. Komisia MsZ pre šport, voľný čas a mládež

1. Vladimír Ivan – predseda
2. Marián Lunter
3. Ružena Maťašeje
4. Martin Majling
5. Lukáš Berec
6. Jozef Baláž
7. Erika Karová
8. Pavol Katreniak

 

9. Komisia MsZ pre mestské časti

1. Milan Smädo – predseda
2. Marcel Pecník
3. Milan Lichý
4. Hana Kasová

 

10. Komisia MsZ pre modernú samosprávu

1. David Kapusta – predseda
2. Milan Smädo
3. Milan Lichý

 

11. Komisia MsZ pre kultúru

1. Vladimír Sklenka – predseda
2. Zuzana Podmanická
3. Patrik Trnka
4. Marián Lunter
5. Diana Javorčíková
6. Hana Kasová

 

12. Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

1. Igor Kašper – predseda
2. Michal Škantár
3. Jozef Baláž
4. Marcel Pecník
5. Branislav Kováčik