Komisie, výbory a rady

Komisie mestského zastupiteľstva

Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (2022 – 2026)

 

1. Komisia MsZ pre ekonomický rozvoj

1. Miriam Lapuníková – predsedníčka
2. Martin Turčan – podpredseda
3. Roman Miškár
4. Martin Majling
5. Marek Modranský
6. Radovan Ocharovich
7. Igor Kašper
8. Jakub Gajdošík
9. David Kapusta
10. Pavol Katreniak
neposlanci
11. Anna Harmaniaková
12. Martin Repaský
sekretárka
Viera Čuvajová

 

2. Komisia MsZ pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť

1. Marek Modranský – predseda
2. Jakub Gajdošík – podpredseda
3. Milan Smädo
4. Patrik Trnka
5. Branislav Kováčik
6. Jozef Baláž
neposlanci
7. Jozef Fekiač
8. Marek Ondráš
9. Pavol Puskeiler
10. Andrea Štulajterová
sekretár
Martin Snopko

 

3. Komisia MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru

1. Hana Kasová – predsedníčka
2. Roman Miškár – podpredseda
3. Matúš Molitoris
4. Radovan Ocharovich
5. Vladimír Ivan
6. Jakub Gajdošík
7. Tomáš Sobota
8. Martin Turčan
9. Vladimír Sklenka
neposlanci
10. Mária Bravčoková
11. Danica Halamová
12 Ľudmila Priehodová
13. Martin Rajčan
sekretárka
Jaroslava Bačovská

 

4. Komisia MsZ pre životné prostredie

1. Matúš Molitoris – predseda
2. Ľuboš Vrbický – podpredseda
3. Vladimír Ivan
4. Martin Majling
5. Lukáš Berec
6. Ivana Figuli
neposlanci
7. Silvia Cochová
8. Ondrej Chramec
9. Marek Ondráš
10. Juraj Peťko
11. Dagmar Rajčanová
12. Peter Sabo
13. Jozef Vašina
sekretárka
Mária Lovaššová

 

5. Komisia MsZ pre vzdelávanie

1. Marcel Pecník – predseda
2. Roman Miškár – podpredseda
3. Pavel Fiľo
4. Branislav Kováčik
5. Ružena Maťašeje
neposlanci
6. Juraj Droppa
7. Janka Miková
8. Anna Marušková
9. Michal Rusko
10. Lucia Skokanová
11. Marta Melicherová
12. Patrik Ferianc
13. Dáša Vetráková
14. Richard Vrbovský
sekretárka
Ivana Michaliková

 

6. Komisia MsZ pre sociálny rozvoj, bývanie a zdravie

1. Diana Javorčíková – predsedníčka
2. Patrik Trnka – podpredseda
3. Miriam Lapuníková
4. Radovan Ocharovich
neposlanci
5. Beata Hirt
6. Alena Jamnická
7. Stanislav Mičev
8. Zuzana Plešková
9. Helena Vavrúšová
10. Katarína Štulajterová
sekretárka
Jana Lovásová

 

7. Komisia MsZ pre cestovný ruch a medzinárodné vzťahy

1. Branislav Kováčik – predseda
2. Erika Karová – podpredsedníčka
3. Pavel Fiľo
4. Matúš Molitoris
5. Tomáš Sobota
neposlanci
6. Csilla Droppová
7. Peter Černek
8. Martin Kvietok
9. Martin Patú
10. Jiří Pěč
11. Martin Repaský
12. Stanislav Mičev
13. Ľudmila Elexová
sekretárka
Dana Drábiková

 

8. Komisia MsZ pre šport, voľný čas a mládež

1. Vladimír Ivan – predseda
2. Lukáš Berec – podpredseda
3. Marián Lunter
4. Ružena Maťašeje
5. Martin Majling
6. Erika Karová
neposlanci
7. Silvia Cochová
8. Martin Hanes
9. Matej Libič
10. Ľubica Póčová
11. Andrej Refka
sekretárka
Jana Bajnoková

 

9. Komisia MsZ pre mestské časti

1. Milan Smädo – predseda
2. Hana Kasová – podpredsedníčka
3. Marcel Pecník
4. Milan Lichý
neposlanci
5. Marián Fejfar
6. Roman Kostúr
7. Ján Žambor
8. Ondrej Bahýl
9. Ľubica Buranová
10. Branislav Bosák
11. Andrej Refka
12. Anna Krajanová
13. Peter Uhrík
14. Vladimír Bállek
15. Karol Gurský
16. Miroslav Šipkovský
17. Zuzana Stankovianska
18. Pavol Miklóši
19. Peter Michal
20. Katarína Čižmárová
21. Marek Šalát
sekretárka
Miriam Ondrejková

 

10. Komisia MsZ pre modernú samosprávu

1. David Kapusta – predseda
2. Branislav Kováčik – podpredseda
neposlanci
3. Lukáš Macko
4. Rastislav Medveď
5. Martin Pechovský
6. Anna Vaňová
7. Katarína Vitálišová
8. Marek Vyhnička
9. Martin Tuchyňa
10. Tomáš Teicher
11. Tomáš Ferianc
12. Peter Rusnák
sekretárka
Miriam Ondrejková

 

11. Komisia MsZ pre kultúru

1. Vladimír Sklenka – predseda
2. Patrik Trnka – podpredseda
3. Zuzana Podmanická
4. Marián Lunter
neposlanci
5. Stanislav Mičev
6. Katarína Čižmárová
7. Peter Pohančaník
8. Marek Ondráš
9. Igor Šimeg
10. Atilla Béreš
11. Soňa Kopčanová-Hanzlová
12. Martin Úradníček
13. Róbert Ragan
14. Peter Černek
15. Lucia Dimošová
16. Rút Cimermanová
17. Vladimír Bállek
18. Gana Guitcheva
19. Jozef Mak
sekretárka
Andrea Páleníková

 

12. Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

1. Igor Kašper – predseda
2. Jozef Baláž – podpredseda
3. Michal Škantár
4. Marcel Pecník
5. Branislav Kováčik
sekretárka
Helena Koreňová