Zasadnutia

Občianske rady

14. 05. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Pršianska Terasa 14.5.2019
07. 05. 2019
VO č. 6, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Radvaň 7.5.2019
06. 05. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Rakytovce 6.5.2019
24. 04. 2019
VO č. 3, zápis zo zasadania Občianskej rady Rudlová-Sásová I 24.4.2019
03. 04. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania Občianskej rady Fončorda 3.4.2019
02. 04. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub-Kostiviarska 2.4.2019
27. 03. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Pršianska Terasa 27.3.2019
27. 03. 2019
VO č. 7, zápis zo zasadania Občianskej rady Pršianska Terasa 27.3.2019
05. 03. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub – Kostiviarska 5.3.2019
05. 03. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub-Kostiviarska 5.3.2019
28. 02. 2019
VO č. 1, zápis zo zasadania Občianskej rady Stred 28.2.2019
27. 02. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania Občianskej rady Fončorda 27.2.2019
27. 02. 2019
Výbory v mestských častiach
26. 02. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Naša Dolina 26.2.2019
26. 02. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania OR Naša Dolina 26.2.2019
14. 02. 2019
VO č. 7, zápis zo zasadania Občianskej rady Rakytovce 14.2.2019
13. 02. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania Občianskej rady Fončorda 13.2.2019
06. 02. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania Občianskej rady Fončorda 6.2.2019
05. 02. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub-Kostiviarska 5.2.2019
05. 02. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub – Kostiviarska 5.2.2019