Zasadnutia

Občianske rady

27. 06. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Kráľová 27.6.2019
12. 06. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania Občianskej rady Fončorda 12.6.2019
06. 06. 2019
VO č. 1, zápis zo zasadania Občianskej rady Stred 6.6.2019
06. 06. 2019
VO č. 6, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Radvaň 6.6.2019
04. 06. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub-Kostiviarska 4.6.2019
15. 05. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania Občianskej rady Fončorda 15.5.2019
14. 05. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Pršianska Terasa 14.5.2019
09. 05. 2019
VO č. 1, zápis zo zasadania Občianskej rady Stred 9.5.2019
07. 05. 2019
VO č. 6, zápis zo zasadania Občianskej rady Radvaň 7. 5. 2019
07. 05. 2019
VO č. 6, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Radvaň 7.5.2019
07. 05. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub-Kostiviarska 7.5.2019
06. 05. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Rakytovce 6.5.2019
24. 04. 2019
VO č. 3, zápis zo zasadania Občianskej rady Rudlová-Sásová I 24.4.2019
03. 04. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania Občianskej rady Fončorda 3.4.2019
02. 04. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub-Kostiviarska 2.4.2019
27. 03. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Pršianska Terasa 27.3.2019
27. 03. 2019
VO č. 7, zápis zo zasadania Občianskej rady Pršianska Terasa 27.3.2019
05. 03. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub-Kostiviarska 5.3.2019