Fokusové skupiny

V apríli bolo zrealizovaných 10 fokusových skupín s rôznymi skupinami obyvateľstva. O svoje potreby, postrehy ale aj vízie sa podelili obyvatelia blízkeho okolia, seniori, škôlky v okolí, psíčkari, ľudia so špeciálnymi potrebami, ľudia bez domova, študenti a učitelia, športovci, ale aj predstavitelia kultúry a zahraniční obyvatelia Bystrice.

Fokusové rozhovory robili študenti pedagogiky pod vedením doc. PhDr. Alžbety Brozmanovej Gregorovej, PhD..

Správa z realizácie fokusových skupín

Galéria