Podnikaj

Možnosti prenájmu priestorov

 

Prenájom priestorov v historickej radnici

Adresa: Námestie SNP č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Cenník Radnica

Rezervačný formulár priestorov Radnice mesta Banská Bystrica

Kontakt pre objednávky:

Mgr. Antónia Jurečková, PhD.
radnica@banskabystrica.sk
048/4330108

Foyer radnice

Foyer radnice ponúka priestor najmä pre umelecké výstavy, prezentačné podujatia, tvorivé dielne, registrácie na rozličné akcie či spoločenské rauty.

Obradná sieň

Obradná sieň na prvom poschodí radnice je vhodným priestorom najmä pre výstavy diel, komorné podujatia, či rokovania. Pridanou hodnotou je jedinečné prostredie obklopené pôvodnými nástennými freskami a historickými exponátmi.

Rokovacia miestnosť

Rokovacia miestnosť na prvom poschodí radnice je vhodným priestorom najmä pre výstavy diel, komorné podujatia, či rokovania. Pridanou hodnotou je jedinečné prostredie obklopené pôvodnými nástennými freskami a historickými exponátmi.

Cikkerová sieň

Cikkerova sieň je najväčšou miestnosťou radnice, komponovaná v modernom štýle. Jej širokospektrálne využitie ponecháva voľný priestor na realizáciu kultúrnych podujatí, konferencií a odborných seminárov, prezentačných akcií, rokovaní, verejných stretnutí atď. Miestnosť má kapacitu 100 miest, balkón pre médiá či ďalších hostí. Komfort zabezpečí aj dokonalé ozvučenie, možnosť využitia tlomočníckej kabíny a TV obrazovky. Cikkerova sieň ponúka sekundárne priestory vhodné ako zázemie organizátorov.

 

Prenájom priestorov na mestskom úrade

Adresa: ul. Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Cenník MsÚ

Objednávací_a_preberací_protokol_MsÚ_v_B.Bystrici – veľká sieň

Objednávací_a_preberací_protokol_MsÚ_v_B.Bystrici – zasadačky

Kontakt pre objednávky:

Lucia Matonoková, lucia.matonokova@banskabystrica.sk, 048/4330344
Ivan Vilímek, ivan.vilimek@banskabystrica.sk, 048/4330342
Roman Kostúr, roman.kostur@banskabystrica.sk, 048/4330461

Veľká sieň Mestského úradu

v Banskej Bystrici slúži svojmu účelu od roku 1997, v ktorom bola aj zrekonštruovaná do súčasnej podoby. Veľká sieň sa využíva na zasadnutia Mestského zastupiteľstva, svadobné obrady, konferencie a rôzne spoločenské podujatia, ako napr. vernisáže, koncerty a pod. s počtom miest 120 v základnej úprave (max. 180 miest).

Zasadacie miestnosti mestského úradu

Na školenia, semináre a pod. je možné si prenajať aj dve zasadacie miestnosti č. 250 a č. 290, (250 malá zasadačka, 290 veľká zasadačka) ktoré sa nachádzajú v budove mestského úradu na II. poschodí. Obidve zasadacie miestnosti boli plne zrekonštruované v roku 2009.

Zasadačka č. 250

Zasadačka č. 290