Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2013 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Číslo
9/2013
Schválené
26. marca 2013
Účinnosť od
20. apríla 2013