Primátor mesta

Poradné orgány primátora

1. Rada primátora mesta pre seniorov
Ing. Július Burkovský predseda
Július Adamove člen
PaedDr. Renáta Klementová členka
Mgr. Gabriela Bromchesová členka
Mgr. Oľga Švarcová členka
Ing. Nataša Harmaniaková členka
Andrea Miková členka
Mária Longauerová členka
Anna Chabadová členka
Elena Šúpolová členka
Eva Brozmanová členka
Ing. Lucia Peťková sekretárka
Štatút Rady primátora mesta B.Bystrica pre seniorov
 

2. Rada primátora mesta pre mimovládne neziskové organizácie

Mgr. Zuzana Gajdošíková sekretárka
Štatút Rady primátora mesta Banská Bystrica pre mimovládne neziskové organizácie
 

3. Rada primátora mesta pre študentov

Adam Hančák predseda
Natália Zikmundová členka
Ján Klačan člen
Katarína Karelová členka
Nikol Horváthová členka
Sofia Benčuriková členka
Nela Hamšíková členka
Radka Krížová členka
Nora Belousovová členka
Andrea Dolinská členka
Kristína Latináková členka
Štátút Rady pre študentov
 

4. Rada primátora mesta pre architektúru a urbanizmus

Ing. arch. Štefan Moravčík člen
Ing. arch. Vladimír Tomala člen
Ing. arch. Danica Turčanová členka
Ing. arch. Tomáš Tornyos člen
Ing. arch. Ladislav Bradiak člen
Ing. arch. Roman Jariabka člen
Ing. arch. Alena Bindzárová, PhD. sekretárka
Štatút Rady primátora mesta B.Bystrica pre architektúru a urbanizmus
 

5. Univerzitná rada mesta Banská Bystrica

Mgr. Zuzana Gajdošíková sekretárka