Mestské zastupiteľstvo

Odmeny poslancov

Odmeny poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Prílohy na stiahnutie