Kontakty

Kontakty

Adresa

Mestský úrad
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

IČO:  00313271
DIČ:  2020451587
Číslo účtu: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.

 

Bezplatná telefónna linka klientskeho centra mestského úradu

0800 14 15 14

E-mail

podatelna@banskabystrica.sk