Kontakty

Kontakty

  • Adresa

Mestský úrad
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

IČO:  00313271
DIČ:  2020451587
Číslo účtu: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.

 

  • Kontakty klientskeho centra mestského úradu

Telefóny

Informácie   048/ 4330 321
Informácie   048/ 4330 322
Stavebný úrad (stavebné konania)   048/ 4330 444
Sociálne veci (sociálne služby, poradenstvo)   048/ 4330 777
Miestne dane a poplatky (poradenstvo)
Matrika a pobyt

E-mail

podatelna@banskabystrica.sk

 

  • Úradné hodiny klientskeho centra
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 15:00
  • Úradné hodiny matriky – matričného úradu a ohlasovne pobytu
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 15:00