Kontakty

Kontakty

Adresa

Mestský úrad
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

IČO:  00313271
DIČ:  2020451587
Číslo účtu: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.

 

Kontakty klientskeho centra mestského úradu

 

Telefóny

Informácie  048/ 4330 321
Informácie  048/ 4330 322
Stavebný úrad (stavebné konania)  048/ 4330 444
Sociálne veci (sociálne služby, poradenstvo)  048/ 4330 777
Miestne dane a poplatky (poradenstvo)

Klientske centrum – úradné hodiny

 

E-mail

podatelna@banskabystrica.sk