Život v meste

Parkovanie

Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania,

v každom meste na Slovensku stúpol za posledné roky počet automobilov niekoľkonásobne. Naše sídliská nikdy neboli stavané na také množstvo vozidiel, s akým sa stretávame dnes.  Preto aj Banská Bystrica, rovnako ako iné mestá, pripravuje zmeny v parkovaní v podobe regulácie parkovania. Cieľom je nastaviť pravidlá, kde a za akých podmienok bude možné parkovať.

Dôležitým nástrojom regulácie je vytváranie rezidentských zón, ktoré pri parkovaní zvýhodňujú Banskobystričanov. Tí budú mať možnosť získať rezidentskú parkovaciu kartu, vďaka ktorej dostanú oprávnenie parkovať v rezidentskej zóne počas celého roka. Sprievodným javom regulácie parkovania je preukázateľný pokles počtu parkujúcich áut v novozriadených rezidentských zónach, a teda jednoduchšie parkovanie pre obyvateľov, ktorí v danej zóne bývajú.

V Banskej Bystrici však nejde o žiadnu novinku, pretože už pred viac ako 10 rokmi bolo zaregulovaných šesť lokalít v blízkom dotyku s centrom mesta. Obyvatelia si na rezidentské parkovanie zvykli, dokonca si ho na niektorých uliciach sami vyžiadali, pretože ich parkovacie miesta využívali iní, ktorí sa chceli vyhnúť platenému parkovaniu v centre mesta.

Samospráva bude regulovať parkovanie v jednotlivých mestských častiach postupne. Od 1. septembra 2024 budú rezidentské zóny zavedené aj na Uhlisku, v Podlaviciach, na Severnej — Bakossovej ulici. Podľa zásady “reguluj, kde je najväčší problém” sa chceme prioritne  zamerať na reguláciu parkovania počas noci.

BROŽÚRA O PARKOVANÍ