Ročník 2023-2024

SPUSTENIE REALIZÁCIE PROJEKTOV  

Aktuálne bola spustená realizácia víťazných projektov.  

 

VÍŤAZNÉ PROJEKTY 

V hlasovaní zvíťazili štyri projekty: 

 • Zo smetiska ihrisko 2 (421 hlasov) 
 • Radvanská záhrada (363 hlasov) 
 • Komunitná záhrada Poľná/Malachovská cesta (323 hlasov) 
 • Zveľadenie dirtparku Fora Lines (296 hlasov) 

 

ONLINE HLASOVANIE O NÁVRHOCH PROJEKTOV PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU ROČNÍKA 2023-2024:

V období od 9.1.2024 do 23.1.2024 bolo spustené online hlasovanie o návrhoch projektov v rámci ročníka 2023-2024 participatívneho rozpočtu.

Po splnení všetkých administratívnych a realizačných podmienok, do hlasovania postúpilo deväť projektov*. Projekty, ktoré získajú najviac hlasov, budú podporené financiami z mestského rozpočtu. 

Hlasovať mohli obyvatelia:

 • ktorí dosiahli vek 15 rokov
 • s trvalým pobytom v Banskej Bystrici /s prechodným pobytom na území mesta
 • študenti navštevujúci stredné či vysoké školy v našom meste

Podporiť mohli dva projekty, ktoré sa najviac približovali ich predstavám.

Tí, ktorí nemali možnosť hlasovať online, môhli využiť asistované online hlasovanie na Mestskom úrade (Československej armády 26, Banská Bystrica). Zamestnanci Klientskeho centra MsÚ pomohli s online hlasovaním každému, kto potreboval pomoc a prejavil o to záujem.

 

DRUHÉ DISKUSNÉ FÓRUM

V stredu, 29. novembra 2023 sa uskutočnilo 2. diskusné fórum o 17:00 hod. v zasadačke č. 290 na mestskom úrade. Cieľom stretnutia bolo odprezentovanie projektov, ktoré sa dostali do záverečnej fázy a postúpili do hlasovania.

 

PROJEKTY POSTUPUJÚCE DO HLASOVANIA:

Po splnení všetkých administratívnych a realizačných podmienok, do hlasovania postúpilo deväť projektov*. Projekty, ktoré získali najviac hlasov, budú podporené financiami z mestského rozpočtu. 

 1. Radvanská záhrada, tretia etapa – oddychová zóna s aktívnym odpočinkom pre ľudí v rámci pozemku Auly SZU v Radvani.
 2. Stromy k 80. výročiu SNP ꟷ vysadenie nových stromov v lokalitách Uhlisko, Centrum, Fončorda a Radvaň.
 3. Relax pasáž ꟷ relaxačná pasáž na Kalinčiakovej ulici v Radvani.
 4. Zveľadenie dirtparku Fora Lines ꟷ zveľadenie športového areálu na Moskovskej ulici na Fončorde.
 5. Rozkvitnutá Mičinská záhrada ꟷ obnovenie rastlinnej výsadby v betónových vyvýšených záhonoch na zastávke oproti parkovisku Mičinská na Uhlisku.
 6. Zo smetiska ihrisko 2 ꟷ druhá etapa revitalizácie ihriska na Sadovej ulici na Fončorde.
 7. Komunitná záhrada Poľná / Malachovská cesta ꟷ zjemnenie a zveľadenie verejného priestoru, komunitnej záhrady v Radvani.
 8. Záchrana Evanjelického cintorína na Okružnej ulici ꟷ čistenie a revitalizácia oplotenia cintorína na Okružnej ulici na Fončorde.
 9. Centrum Radvaň – miesto, kde to žije! ꟷ tretia etapa rekonštrukcie nebytových priestorov mesta Banská Bystrica na Nám. Ľ. Štúra