Život v meste

Úrady a inštitúcie

NázovAdresa
Úrad Banskobystrického samosprávneho krajaNámestie SNP č. 23
Okresný úrad Banská BystricaNámestie Ľ. Štúra 1
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky – pracovisko Banská BystricaLazovná 9
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej BystriciCesta k nemocnici 1
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská BystricaNám. L. Svobodu 1
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôbCesta k nemocnici 1
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)Československej armády 26
Podnikateľské a inovačné centrum Banská BystricaRudohorská 33
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)Nám. Š. Moysesa 4
Daňový úrad Banská BystricaNová ul. 13
Finančné riaditeľstvo SRLazovná 63
Štátna ochrana prírody SR Banská BystricaTajovského 28
Štátny archív v Banskej BystriciKomenského ulica č. 26
Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej BystriciJána Švermu 43
Slovenský červený kríž – územný spolok Banská BystricaPod Urpínom 6
Krajský súd Banská BystricaSkuteckého 7
Okresný súd Banská BystricaSkuteckého 28
Krajská prokuratúra v Banskej BystriciPartizánska cesta 1
Slovenská poštaPartizánska cesta č. 9
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská BystricaTrieda SNP 75
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská BystricaKomenského 27
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej BystriciUl. 9 mája č. 1
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Banskej BystriciOkružná 19
Štátna vedecká knižnica v Banskej BystriciLazovná 9
Verejná knižnica Mikuláša KováčaLazovná 28
Informačné centrum mladých Banská BystricaTajovského 30
Stredoslovenské osvetové strediskoNámestie SNP 23
Stredoslovenská galériaDolná 8
Stredoslovenské múzeum v Banskej BystriciNám. SNP č. 4A
Múzeum Slovenského národného povstaniaKapitulská 23
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská BystricaDolná 14
Štátna opera v Banskej BystriciNárodná 11
Štúdio tanca v Banskej BystriciKomenského 12
Krajský pamiatkový úrad Banská BystricaLazovná 8
Inšpektorát práce Banská BystricaPartizánska cesta 98
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12
Akadémia umení v Banskej BystriciJána Kollára 22
Fakulta zdravotníctva Slovenská zdravotnícka univerzitaSládkovičova 21
Slovenská legálna metrológiaHviezdoslavova 31
Lesy Slovenskej republikyNám. SNP 8
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica – pre občanovSkuteckého 39
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica – riaditeľstvoČeskoslovenskej armády 7