Samospráva

Komisie, výbory a rady

Mesto Banská Bystrica sa riadi odporúčaniami a uzneseniami vytvorených komisií mestského zastupiteľstva, výborov v mestských častiach a očianských rád. Sú tvorené z poslancov a neposlancov – občanov mesta.