Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2012 Trhový poriadok trhoviska Úsvit na Jilemníckeho ul. v Banskej Bystrici

Číslo
18/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012